Toetajad ja sõbrad

  • SEB Heategevusfond
  • Tilsi Perekodu Sõpradeklubi
  • Põlva Elusõna Kogudus
  • Kaska-Luiga OÜ
  • Rekkajuhtide ühendus
  • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Kultuurhariduse osakonna tudengid
  • Põlva Gümnaasiumi noored
  • SA Tilsi Lastekodu Fond – Kaupo Kolsar
  • Discolf Eesti
  • Tantsuansambel Lee