Toetajad ja sõbrad

 • SEB Heategevusfond
 • Tilsi Perekodu Sõpradeklubi
 • Põlva Elusõna Kogudus
 • Kaska-Luiga OÜ
 • Professionaalsete roolikeerajate ühendus
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Kultuurhariduse osakonna tudengid
 • Põlva Gümnaasiumi noored
 • Keit Musting ja Põlva Swedpanga kontor
 • SA Tilsi Lastekodu Fond – Kaupo Kolsar
 • Feature Forest OÜ
 • Antsla GM 6B
 • Discolf Eesti
 • Arnika OÜ
 • Tantsuansambel Lee
 • jpt