Dokumendid

2024 aasta teenuste loetelu ja teenuste hinnakiri:

Teenuse hind ja sisu 2024

Perekodu töökorraldust reguleerivad dokumendid: