Avaleht

 

12. detsembril, 2021 möödus täpselt 100 aastat esimese lapse saabumisest asendushooldusele Tilsi Laste Warjupaika. Selle juubeli puhul toimus pidulik koosviibimine 9.12 keskpäeval Põlva Pesa restoranis, kus ettekande Tilsi Lastekodu ajaloost aastatel 1921-1985 koos ulatusliku pildimaterjaliga esitas Laine Kippari ning aastatel 1986-2013 pikaaegne lastekodu direktor Aare Kallas. Tilsis on läbi 100 aasta asendushooldusel viibinud üle 1900 lapse.

 

Infot saab telefonidel:

Tihasmäe pere 5171127, Pääsumäe pere 57702541, Mõisaööbiku pere 58712222, Luigemetsa pere 53308587

Juhataja 5175868

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.09. 2022 on asenduskoduteenusel  19 last/noort,  vanuses 1-17 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel kolmest maakonnast:

  • Põlvamaa
  • Võrumaa
  • Tartumaa