Avaleht

 

 

Mõnusat suve kõigile väikestele ja suurtele sõpradele!

Infot saab telefonidel:

Tihasmäe pere 5171127, Pääsumäe pere 57702541, Mõisaööbiku pere 58712222, Luigemetsa pere 53308587

Juhataja 5175868

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.12. 2020 on asenduskoduteenusel  21 last/noort,  vanuses 3-18 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel neljast maakonnast:

  • Põlvamaa;
  • Võrumaa;
  • Harjumaa.
  • Valgamaa
  • Tartumaa