Avaleht

Soovime kõigile sõpradele ilusaid lumiseid pühi ja head uut aastat! Tahame tänada kõiki vanu ja uusi sõpru, kes vaatamata keerulise aasta piirangutele leidsid loovaid võimalusi meie laste üllatamiseks ja rõõmustamiseks. Armastus ei tunne piire ja leiab alati võimaluse! Aitäh kõigile!

Tilsi Perekodu laste külastamine on piiratud seoses Covid-19 viiruse levikuga.

Külastused on lubatud eritingimustel ja etteregistreerimisega. 

Infot saab telefonidel:

Tihasmäe pere 5171127, Pääsumäe pere 57702541, Mõisaööbiku pere 58712222, Luigemetsa pere 53308587

Juhataja 5175868

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.12. 2020 on asenduskoduteenusel  21 last/noort,  vanuses 4-17 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel neljast maakonnast:

  • Põlvamaa;
  • Võrumaa;
  • Harjumaa.
  • Valgamaa