Avaleht

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.01. 2020 on asenduskoduteenusel  25 last/noort,  vanuses 5-22 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel viiest maakonnast:

  • Põlvamaa;
  • Tartumaa;
  • Võrumaa;
  • Harjumaa.
  • Valgamaa