Avaleht

TEADE!!!

Alates 05.11.-20.11.2020 on Tilsi Perekodu laste külastamine piiratud seoses Covid-19 viiruse levikuga.

Külastused on lubatud eritingimustel ja etteregistreerimisega. 

Infot saab telefonidel:

Tihasmäe pere 5171127

Pääsumäe pere 57702541

Mõisaööbiku pere 58712222

Luigemetsa pere 53308587

Juhataja 5175868

SA Tilsi Perekodu põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning sellealane arendustegevus Põlva vallas, sealhulgas orbudele ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, neile turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskoduteenuse- ja järelhooldusteenuse  osutamiseks  kohti on kokku 24, seisuga 01.01. 2020 on asenduskoduteenusel  25 last/noort,  vanuses 5-22 eluaastat.

Lapsed viibivad teenusel viiest maakonnast:

  • Põlvamaa;
  • Tartumaa;
  • Võrumaa;
  • Harjumaa.
  • Valgamaa