Toetajad ja sõbrad

 • SEB Heategevusfond
 • Tilsi Perekodu Sõpradeklubi
 • Põlva Elusõna Kogudus
 • EMK Võru Kogudus
 • Valga Puu
 • Koka talu
 • Saagu Parem
 • Kaska-Luiga OÜ
 • Professionaalsete roolikeerajate ühendus
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Kultuurhariduse osakonna tudengid
 • Põlva Gümnaasiumi noored
 • Põlva Haigla AS
 • Keit Musting ja Põlva Swedpanga kontor
 • SA Tilsi Lastekodu Fond – Kaupo Kolsar
 • Feature Forest OÜ
 • Arnika OÜ
 • Tantsuansambel Lee
 • Tsiklimeeste klubi
 • MTÜ Saagu Parem
 • jpt